Problem

yassai_identifier(c(V="TRAV14N-3", J="TRAJ16", dna="GCAACTTCAAGTGGCCAGAAGCTGGTT", pep="ATSSGQKLV"))
# takes ages

yassai_identifier(c(V="TRAV14N-3", J="TRAJ16", dna="GCAGCAACCGCAACTTCAAGTGGCCAGAAGCTGGTT", pep="AATATSSGQKLV"))
## [1] "aTa.2A14N3A16L12"
# returns immediately.

Troubleshooting

The problematic clonotype comes from read GWYEMNS10GHZUF.

@GWYEMNS10GHZUF
gactAACTGGTACACAGCAGGTTCTGGGTTCTGGATGTGCAGGTACACCTTTAATATGGTCCCCTGGCCAAAAACCAGCTTCTGGCCACTTGAAGTTGCACAGAAGTAGGTGGCTGAGTCTCCAGGCTGAGAGTCTTTGATGTGCAAGGAGAGATTTTTCTCCCTTTTATTGAAGAAGATTGTGAATCGTCCATCTTCCTTTTTATCGGACACTGAACGTATGGCTATCAGGAGAGCAGGGCCTTCCCCAGGGAACTGCTGGTACCATGGGAAGTAGTCAAAAGCACTGTTCTCAtaactagcagttcagaattgcggtctctccttccccagactgtcagagattggagtcgtgggagacaaggcacacaggggataggngngnnnnnnnnnnnnn
+
FFF::;;FFFFFFFFIIIIHFFFHF666=<FFGGDDDFFHFDIIIIIIIHHHIIIHFFFD54449662200001335>>AAABDFDDDFDDDFFFFFFFFFFFFFFFFFCCCCCFFFFFFFFFFFFDDBBBBB==110?@@@@@>4455BBA??3357;F4:::;;==D88?AA<;:==BAAAA==??AAB@AAA=>>>222//02A8898BDDFFFDDFFFFFF666:DBAAAABB:::???DD;;;;D?????DDBA?<<<><<<<000444<8993222233393...:663322<9233776899:;;963326755551111,,,,3313335333799.....23322666726;;;66772222,,,,47400!,!,!!!!!!!!!!!!!

Here is the alignment made by clonotypeR

GWYEMNS10GHZUF 16 TRAV14N-3  105 17 49S17M1I29M1I201M99S  *  0  0  NNNNNNNNNNNNNCNCNCCTATCCCCTGTGTGCCTTGTCTCCCACGACTCCAATCTCTGACAGTCTGGGGAAGGAGAGACCGCAATTCTGAACTGCTAGTTATGAGAACAGTGCTTTTGACTACTTCCCATGGTACCAGCAGTTCCCTGGGGAAGGCCCTGCTCTCCTGATAGCCATACGTTCAGTGTCCGATAAAAAGGAAGATGGACGATTCACAATCTTCTTCAATAAAAGGGAGAAAAATCTCTCCTTGCACATCAAAGACTCTCAGCCTGGAGACTCAGCCACCTACTTCTGTGCAACTTCAAGTGGCCAGAAGCTGGTTTTTGGCCAGGGGACCATATTAAAGGTGTACCTGCACATCCAGAACCCAGAACCTGCTGTGTACCAGTTAGTC  !!!!!!!!!!!!!,!,!00474,,,,22227766;;;62766622332.....9973335333133,,,,111155557623369;;:9986773329<223366:...3933322223998<444000<<<<><<<?ABDD?????D;;;;DD???:::BBAAAABD:666FFFFFFDDFFFDDB8988A20//222>>>=AAA@BAA??==AAAAB==:;<AA?88D==;;:::4F;7533??ABB5544>@@@@@?011==BBBBBDDFFFFFFFFFFFFCCCCCFFFFFFFFFFFFFFFFFDDDFDDDFDBAAA>>53310000226694445DFFFHIIIHHHIIIIIIIDFHFFDDDGGFF<=666FHFFFHIIIIFFFFFFFF;;::FFF AS:i:233  XS:i:218  XF:i:3 XE:i:4 XN:i:0

The problem was that the V segment was completely digested in favor of the J segment.

      351                      400
GWYEMNS10GHZUF CTGTGCAACTTCAAGTGGCCAGAAGCTGGTTTTTGGCCAGGGGACCATAT
TRAJ16     ~~~~GCAACTTCAAGTGGCCAGAAGCTGGTTTTTGGCCAGGGGACCATAT
TRAV14N-3   CTGTGCAGC...AAGTG~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      401                      450
GWYEMNS10GHZUF TAAAGGTGTACCTGCACATCCAGAACCCAGAACCTGCTGTGTACCAGTTA
TRAJ16     TAAAGGTGTACCTGC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TRAV14N-3   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This triggered an infinite loop when calling is.germline().

Done in 42ab98729c5c77462b5929b00ee973074ae4c1c7.

Now the function should return as in the following example.

yassai_identifier(c(V="TRAV14N-3", J="TRAJ16", dna="GCAACTTCAAGTGGCCAGAAGCTGGTT", pep="ATSSGQKLV"))
## [1] "a.A14N3A16L9"